Ludzkość od zawsze dąży do znalezienia rozwiązań codziennych problemów poprzez używanie chemikaliów i sztucznych metod. Rozwiązania tych problemów zawsze wiążą się z naturą. Niemniej jednak, brak zrozumienia skomplikowanych procesów natury przez człowieka uniemożliwiła mu uzyskanie łatwego dostępu  do skutecznych i bezpiecznych produktów. Oliva Invest Sp. J. i jej partnerzy dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii rozszyfrowują te tajemnice natury, aby zaoferować znakomite produkty z laboratorium jakim jest natura oraz wprowadzają świat w nowy XXI-wieczny wymiar  ochrony środowiska i biologicznego oczyszczania ścieków.

Od początku nowego millenium największym wyzwaniem dla ludzkości jest ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. W związku z boomem przemysłowym i rozwojem cywilizacji, zanieczyszczenie rzek i jezior jest coraz większe. Oczyszczalnie ścieków zwykle nie oczyszczają ścieków surowych idealnie, jak również nie spełniają norm ustanowionych prawem. Pomimo, że technologie biologicznego oczyszczania ścieków zostały znacznie ulepszone w ciągu ostatnich dziesięcioleci, osad aktywny, który odgrywa kluczową rolę w każdej z tych technologii nie znalazł się w obszarze zainteresowania. Być może przyczyną tego jest złożoność i ogromna różnorodność mikroorganizmów znajdujących się w tym osadzie, które również występują w osadzie nieaktywnym. Optymalizacja poprzez wyregulowanie osadu aktywnego może zwiększyć pojemność oczyszczalni ścieków i znacznie poprawić jakość ścieków bez dużych nakładów inwestycyjnych.

W międzyczasie starorzecza i jeziora są zagrożone nie tylko zanieczyszczeniami miejskimi, lecz również powoli i stale przenikającymi nawozami z otaczających je obszarów rolniczych. W wyniku tego równowaga biologiczna wód stojących zostaje zakłócona, co prowadzi do nadmiernego rozrostu glonów i roślin wodnych, produkcji nadmiernej ilości osadu, obniżenia stężenia rozpuszczonego tlenu, pogorszenia się jakości wody i w przypadku zaawansowanego stanu nawet do śmierci zwierząt wodnych. Bioremediacja wód powierzchniowych jest wspólnym celem dla wszystkich, aby uatrakcyjnić turystycznie swój kraj i zostawić czystsze i zdrowsze środowisko naszym potomkom.

Oliva Invest Sp. J. jest głównym polskim dystrybutorem wszystkich serii produktów biotechnologicznych, takich jak BioClean i BioGuarde. Głównym zadaniem firmy jest skuteczne rozwiązywanie problemów związanych ze środowiskiem i ściekami w CAŁKOWICIE NATURALNY SPOSÓB, bez używania sztucznych produktów, takich jak chemikalia, sztucznie modyfikowane organizmy i inne produkty zawierające inne substancje zanieczyszczające lub szkodliwe dla zdrowia zarówno człowieka, jak i środowiska.
Firma Oliva Invest Sp. J.  uznaje ochronę środowiska za swoją misję.

Wejdź na naszą stronę i zapoznaj się z naszymi usługami, produktami i zagadnieniami związanymi z biotechnologiami w ochronie środowiska.